Trong hai ngày 09 và 10/3/2015, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Nhóm đặc trách xây dựng Kế hoạch chiến lược giao thông vận tải ASEAN 2016-2025. Tham dự Hội nghị có đại diện 10 nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN. Hội nghị do ngài Mustapha Zainuddin, Vụ trưởng phụ trách vận tải mặt đất và logistics, Bộ Giao thông vận tải Malaysia làm Chủ tịch. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam Nguyễn Ngọc Đông đã tới dự và phát biểu chào mừng.

Tại hai hội nghị trước đây, Nhóm đặc trách đã xây dựng tầm nhìn hợp tác GTVT cho giai đoạn sau 2015, đó là “Hướng tới mạng lưới GTVT ASEAN với kết nối rộng hơn, hiệu quả hơn, hội nhập hơn, an toàn hơn và bền vững hơn để tăng cường khả năng cạnh tranh của ASEAN và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững trong khu vực”. Đồng thời, Nhóm đặc trách cũng đã thống nhất tên gọi của Kế hoạch chiến lược ASEAN giai đoạn tiếp theo là “Kế hoạch chiến lược GTVT Kuala Lumpur (Kế hoạch chiến lược GTVT ASEAN) 2016-2025. Đề cương của Kế hoạch, các mục tiêu chiến lược, các động lực thúc đẩy phát triển cũng đã được thảo luận và thống nhất dựa trên 5 lĩnh vực hợp tác là vận tải hàng không, vận tải biển, vận tải mặt đất, tạo thuận lợi vận tải và giao thông vận tải bền vững.

Tại Hội nghị lần thứ ba, Nhóm đặc trách sẽ tập trung thảo luận các mục tiêu, hành động cụ thể của từng lĩnh vực hợp tác và các mốc thời gian hoàn thành. Trên cơ sở đó, Nhóm đặc trách sẽ báo cáo nội dung lên Hội nghị các quan chức cao cấp GTVT ASEAN (STOM) lần thứ 39 (dự kiến tổ chức tại Malaysia vào tháng 5/2015) để xem xét, hoàn chỉnh Kế hoạch chiến lược trước khi trình các Bộ trưởng thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN (ATM) lần thứ 21 (dự kiến tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia trong tháng 11/2015).

Một số thông tin về Nhóm đặc trách xây dựng Kế hoạch chiến lược GTVT ASEAN 2016-2025

Kế hoạch chiến lược GTVT ASEAN 2011-2015 (hay còn gọi là Kế hoạch hành động Brunei), cùng với Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN là những văn kiện quan trọng nhất, định hướng các hoạt động hợp tác và hội nhập trong lĩnh vực GTVT của ASEAN hiện nay. Do cả hai văn kiện này đều hết hạn vào năm 2015, thực hiện ý kiến chỉ đạo của các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN, tại Hội nghị ATM 19 tổ chức tại Lào năm 2013, các Bộ trưởng GTVT ASEAN đã giao các quan chức cấp cao GTVT ASEAN xây dựng tầm nhìn hợp tác GTVT sau 2015 và một kể hoạch chiến lược GTVT giai đoạn tiếp theo. Các Bộ trưởng cũng thống nhất thành lập Nhóm đặc trách để hỗ trợ các quan chức cấp cao trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Nhóm đặc trách đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 6/2014 tại Myanmar và cuộc họp lần thứ hai vào tháng 9/2014 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Jakarta - Indonesia.