- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Ngoại Thương hoặc Vận Tải Biển

- Ưu tiên các bạn đã từng có kinh nghiệm làm việc 2 năm ở vị trí tương đương